Økonomi

Sist oppdatert: 22.08.2016 // Aserbajdsjans økonomi er i stor grad avhengig av petroleumssektoren. Diversifisering av økonomien presiseres som en viktig streben av myndighetene.


Valuta:
Manat (AZN)
BNP (PPP): USD 169 mrd (IMF, 2015) 
BNP vekstrate: 1.1 % (IMF, 2015)
BNP per innbygger (PPP):  USD 18 000 (IMF, 2015)
Arbeidsledighet: Offisiell rate er 5 %, men reell rate regnes å være minst 14 %.

Aserbajdsjan opplevde et dramatisk fall i produksjonen sammenlignet med andre land med overgangsøkonomi da de tidligere moskvastyrte økonomiske strukturene brøt sammen etter uavhengigheten i 1991. Med fornuftige økonomiske reformer siden midt på 1990-tallet avtegnet de fleste makroøkonomiske indikatorer et positivt bilde, og de siste årene har brutto nasjonalproduktet vokst betraktelig. Den sterke økningen i offentlige budsjetter den senere tiden har imidlertid ført til økende inflasjon. Det offisielle tallet for årlig inflasjon er 4 % (2015), men reelt er det beregnet til å ligge høyere enn dette.

Aserbajdsjans økonomi er hovedsakelig petroleumsbasert. Over 50 % av BNP og 90 % av eksportinntektene kommer fra olje- og gassektoren. Den økte eksporten av olje og gass gjennom rørledningene til Tyrkia er hovedårsak til den sterke økonomiske veksten de senere årene. Byggesektoren opplever for tiden en stor boom, spesielt i Baku, men med synkende oljeproduksjon og lav økonomisk vekst det siste året er det usikkerhet knyttet til landets fremtidige økonomiske vekst. Landbruksproduktene holder god kvalitet, men foredling, markedsføring og eksport er lite utviklet.

En av de største utfordringene i økonomien i dag er høy grad av korrupsjon. Transparency International innplasserte Aserbajdsjan på 119. plass av totalt 167 land på Corruption Perception Index fra 2015. I tillegg har myndighetene problemer med fordelingen av statens inntekter. Til tross for landets store oljeinntekter lever fortsatt 6% av befolkningen under fattigdomsgrensen, ifølge offisielle tall. Dette er likevel vesentlig bedre enn i 2001, da 49% av aserbajdsjanere levde under fattigdomsgrensen.


Bookmark and Share