Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 01.12.2014 //

 

Georgia ligger i et jordskjelvutsatt område. Store jordskjelv har forekommet i nabolandene Tyrkia og Armenia. Regionen Adzjara ved Svartehavskysten er til tider flomutsatt. Jordras forkommer også tidvis i utsatte strøk, særlig etter store nedbørsmengder.


Bookmark and Share