Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 05.08.2013 //

Georgia ligger i et jordskjelvutsatt område. Store jordskjelv har forekommet i nabolandene Tyrkia og Armenia. Regionen Adzjara ved Svartehavskysten er til tider flomutsatt.


Bookmark and Share