Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Sist oppdatert: 05.08.2013 // For utstedelse av visum må den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm kontaktes, i god tid før planlagt innreisedato. Det samme gjelder dersom man ankommer landet med annet transportmiddel.

Grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan er fullstendig stengt, likeledes er grensen mellom Russland og Aserbajdsjan stengt for utlendinger (grensen er kun åpen for borgere av SUS-land).

Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til Nagorno-Karabakh og de tilgrensende okkuperte områdene.

Sykdommer som tuberkolose og syfilis er relativt utbredt, og det rapporteres om økende spredning av HIV. Før innreise er det fornuftig å ta vaksiner mot polio, difteri, stivkrampe, hepatitt A og B, samt tyfus. Innleggelse på lokale sykehus anbefales ikke, men det finnes legesentre som det internasjonale miljøet bruker: SOS og MediClub. Disse er forholdsvis dyre. Det er mange apotek i Baku der man kan få både medisinske varer, kosmetikk og lignende.

Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Aserbajdsjan.


Bookmark and Share