Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

Sist oppdatert: 01.12.2014 // For utstedelse av visum må den aserbajdsjanske ambassaden i Stockholm kontaktes, i god tid før planlagt innreisedato. Det samme gjelder dersom man ankommer landet med annet transportmiddel.

I henhold til en ny lov fra 2013, skal man ved ankomst til Aserbajdsjan registere seg innen 10 dager hos migrasjonsmyndighetene. Dersom man ikke registerer seg risikerer man å bli bøtelagt ved utreise. Mer informasjon, samt registeringsskjema finnes her.

Grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan er fullstendig stengt. Grensen mellom Russland og Aserbajdsjan var tidligere stengt for utlendinger, men er i dag åpen for alle som har gyldig visum.

Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd som fraråder reiser til Nagorno-Karabakh og de tilgrensende okkuperte områdene.

For innreise til Georgia bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved lengre opphold. Avhengig av oppholdes karakter kan ytterlige vaksiner være anbefalt.

HIV, tuberkulose og syfilis er en stor utfordring i Georgia som i andre land i regionen.

For mer informasjon om vaksinasjoner se Folkehelseinstituttets nettsider:

www.fhi.no

 

Innleggelse på lokale sykehus anbefales ikke, men det finnes legesentre som det internasjonale miljøet bruker: SOS og MediClub. Disse er forholdsvis dyre. Det er mange apotek i Baku der man kan få både medisinske varer, kosmetikk og lignende.

Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Aserbajdsjan.


Bookmark and Share