Har noe gått galt?

Dersom en krisesituasjon oppstår kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes. Les mer

"Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet". Les mer

Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise. Tapet må straks meldes til stedets politimyndighet og bekreftelse på dette må medbringes til ambassaden. Nødpass utstedes kun i ambassadens åpningstid. Les mer