Praktikantplass ved ambassaden i Baku høsten 2017

Den norske ambassaden i Baku tilbyr praktikantopphold for norsk student høsten 2017 med tiltredelse 3.juli 2017. Søknadsfrist er 10.mars 2017.

Med sin plassering i Sør-Kaukasus er ambassaden i Baku en stasjon som gir mulighet til å få innblikk i en spennende og kompleks region, med viktige norske interesser. Ambassaden dekker Georgia så vel som Aserbajdsjan. Med fire utsendte er ambassaden relativt liten, og praktikanten vil få ansvar for spennende og krevende oppgaver i et inkluderende og lærerikt miljø.

Arbeidsoppgaver
Praktikanten vil arbeide selvstendig med varierte oppgaver som gir et godt innblikk i de mangfoldige arbeidsområdene til en utenriksstasjon, og som omfatter alt fra å oppdatere nettsidene til å skrive politiske analyser. Ambassadens arbeidsfelt inkluderer energipolitikk, sikkerhetspolitikk, menneskerettigheter, kultur, utdanning, konsulære saker, administrative saker og saker på utlendingsfeltet. Det vil være rom for noe spesialisering innenfor praktikantens særlige interesseområder.

Kvalifikasjoner
Søker må være norsk statsborger under utdanning, medlem av folketrygden, og kan ikke ha vært studentpraktikant tidligere. Relevant studiebakgrunn er først og fremst samfunnsvitenskapene, humanoria, jus, økonomi og/eller relevante språk. Det kreves meget god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, samt gode allmennkunnskaper.

Søkere med kunnskaper i aserbajdsjansk, russisk eller tyrkisk vil bli prioritert.

Praktiske opplysninger

Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten vil få et mindre stipend til boutgifter som utgjør 9750 NOK pr. måned. Utover dette må reise- og levekostnader dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må finne bolig i Baku selv, men ambassaden vil kunne bistå med dette. Praktikantoppholdet varer ca. 6 måneder.

Søknadsprosedyre
Søknad sendes per e-post til emb.baku@mfa.no innen 10. mars 2017. Eposten skal merkes med «Studentpraktikant» i emnefeltet og bestå av et personlig søknadsbrev på maksimalt 500 ord som beskriver søkerens bakgrunn og motivasjon. CV med referanser og karakterutskrift fra høyere utdanning vedlegges. Søkere som vurderes som interessante vil kontaktes for å avtale avlegging av skriftlig prøve over internett. De mest interessante søkerne vil avslutningsvis bli innkalt til Skype-intervju. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ambassadesekretær Vegard Stensrud (vegard.stensrud@mfa.no +47 23 98 18 04), praktiske spørsmål rundt stillingen kan rettes til nåværende praktikant Liva Stang Rugsveen (liva.karen.stang.rugsveen@mfa.no +47 23 98 18 13)


Bookmark and Share