For norsk næringsliv

Norsk næringslivs tilstedeværelse i Aserbajdsjan er i all hovedsak i petroleumssektoren. Potensial for utvinning av vannkraft i Georgia. Les mer

Utenlandske investorer som er omfattet av Production Sharing Agreements (PSA) med myndighetene i energisektoren nyter godt av fortutsigbare rammevilkår. Les mer

Georgia har siden Roserevolusjonen i 2003 gjennomført et omfattende reformarbeid, med til dels imponerende resultater. Et viktig mål har vært å tiltrekke seg utenlandsk kapital gjennom bekjempelse av korrupsjon og liberalisering av økonomien. Les mer

Bedrifters samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR) er et relativt nytt begrep i Aserbajdsjan, og bevisstheten rundt CSR er fortsatt stort sett begrenset til utenlandske selskaper og enkelte store aserbajdsjanske selskaper. Les mer