Informasjon for fastboende

I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september. Les mer

Det er ingen sjømannskirke i Baku, men Aserbajdsjan dekkes gjennom ordningen med ambulerende sjømannsprest. Les mer

Norske familier med barn i grunnskolepliktig alder i utlandet kan få nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE gjennom Globalskolen. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august. Globalskolen har nå mer enn 1600 elever 102 forskjellige land. Les mer om kompletterende undervisning her . Det er tre vilkår som må oppfylles for at elevene skal få opplæringen dekke Les mer

Med de nye norske maskinlesbare passene, kan ambassaden ikke lenger utstede pass. Søknad sendes via ambassaden til poltiet i Oslo. Les mer

TISA  Mer informasjon om TISA her - The International School of Azerbaijan tilbyr engelskspråklig undervisning med International Baccalaureate standard for elever i alderen 6 -16 år. Som andrespråk kan det velges mellom fransk, spansk, russisk og aserbajdsjansk. Skolen har i overkant av 200 elever, hvorav de fleste er barn av ansatte på ambassader og i oljebransjen. Avgiften er på 18.500 USD. Les mer

Skal du reise eller flytte til Aserbajdsjan/Georgia? Har du tenkt på frivillig registrering hos UD? Les mer