Informasjon for fastboende

I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september. Les mer

Det er ingen sjømannskirke i Baku, men Aserbajdsjan dekkes gjennom ordningen med ambulerende sjømannsprest. Les mer

Norske familier med barn i grunnskolepliktig alder i utlandet kan få nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE gjennom Globalskolen. Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august og for vårsemesteret 30. januar. Globalskolen har nå mer enn 1600 elever i 102 forskjellige land. Les mer om kompletterende undervisning her . Vilkår for å bli elev: Eleven må ha Les mer

Med de nye norske maskinlesbare passene, kan ambassaden ikke lenger utstede pass. Søknad sendes via ambassaden til poltiet i Oslo. Les mer

TISA  Mer informasjon om TISA her - The International School of Azerbaijan tilbyr engelskspråklig undervisning med International Baccalaureate standard for elever i alderen 6 -16 år. Som andrespråk kan det velges mellom fransk, spansk, russisk og aserbajdsjansk. Skolen har i overkant av 200 elever, hvorav de fleste er barn av ansatte på ambassader og i oljebransjen. Avgiften er på 18.500 USD. Les mer

Skal du reise eller flytte til Aserbajdsjan/Georgia? Har du tenkt på frivillig registrering hos UD? Les mer