Reiseinformasjon

Strøm/telefon: Hyppige og langvarige strømbrudd var tidligere vanlig, men dette er nå betydelig bedret. Spenningsvariasjonen kan være stor. Strømforsyningen er best i hovedstaden. GSM-dekningen er god, også utover i landet. Internasjonal telefonkode +995 (+32 for Tbilisi). For å ringe ut må man slå 8-10+landkode (ikke 8-00), fra mobil kan bruke plusstegnet etterfulgt av landkode. For å ringe ti... Les mer

Norske borgere trenger ikke visum til Georgia og kan oppholde seg i landet i 360 dager. Dersom norske borgere reiser ut av landet for kortere eller lengre perioder og så reiser inn igjen, gjelder oppholdet for nye 360 dager ved innreise. Offisiell informasjon om innreise til Georgia kan finnes på hjemmesiden til det georgiske utenriksdepartementet (link) . Om oppholdstillatelse kan informasjon... Les mer

Georgia ligger i et jordskjelvutsatt område. Store jordskjelv har forekommet i nabolandene Tyrkia og Armenia. Regionen Adzjara ved Svartehavskysten er til tider flomutsatt. Les mer

Sikkerheten i Georgia er relativt god så lenge man tar vanlige forholdsregler og bruker sunn fornuft. Les mer

Arkeologiske funn viser at det har bodd mennesker i Georgia i mer enn 50 000 år. Siden den gang har området vært under både persisk, romersk, arabisk, mongolsk, russisk og sovjetisk herredømme. Les mer