Reiseinformasjon

Sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet. Les mer

Strøm/ telefon Hyppige og langvarige strømbrudd var tidligere vanlig, men dette er nå betydelig bedret. Spenningsvariasjonen kan være stor. Strømforsyningen er best i hovedstaden. GSM-dekningen er god, også utover i landet. Internasjonal telefonkode +995 (+32 for Tbilisi). Transport: Offentlig kommunikasjon er billig, men av varierende kvalitet. Mange utlendinger bruker taxi, også på lengre... Les mer

Norske borgere trenger ikke visum til Georgia for opphold under 90 dager. For opphold lenger enn 90 dager må man søke om visum på forhånd. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med Georgias ambassade i Oslo . For mer informasjon om innreisebestemmelser for nordmenn, se informasjon fra det georgiske utenriksdepartementet .   Det georgiske utenriksdepartementet har også en informasjonstjeneste som. Les mer

  Georgia ligger i et jordskjelvutsatt område. Store jordskjelv har forekommet i nabolandene Tyrkia og Armenia. Regionen Adzjara ved Svartehavskysten er til tider flomutsatt. Jordras forkommer også tidvis i utsatte strøk, særlig etter store nedbørsmengder. Les mer

Sikkerheten i Georgia er relativt god så lenge man tar vanlige forholdsregler og bruker sunn fornuft. Les mer

Arkeologiske funn viser at det har bodd mennesker i Georgia i mer enn 50 000 år. Siden den gang har området vært under både persisk, romersk, arabisk, mongolsk, russisk og sovjetisk herredømme. Les mer