Politikk

18.02.2011 //

Politisk system: Parlamentarisk republikk. Parlamentet består av 150 seter. 77 velges på partilister, og de resterende 73 fra enkeltmannskretser. Presidenten velges for en femårsperiode og kan maksimalt sitte to perioder. Parlamentsvalg hvert fjerde år. Grunnlovsendringer som tredde i kraft fra 2013 overførte mye makt fra presidenten til parlamentet og statsministeren.

Statsoverhode: President Giorgi Margvelashvili, november 2013
Regjeringssjef: Statsminister Irakli Garibashvili, november 2013
Utenriksminister: Utenriksminister Maia Panjikidze, oktober 2012 
Politiske partier:

Partinavn Oppslutning ved parlamentsvalg i 2012

Mandater (inkl. fra enkeltmannskretser)

 Georgian Dream  54,97 %  85
 United National Movement  40,34 %  65
     
     
     

Forrige nasjonale valg (dato): Presidentvalg 27. oktober 2013
Neste nasjonale valg (dato) : Parlamentsvalg 2016

Innenrikspolitikk

Etter den såkalte ”Roserevolusjonen” høsten 2003 ble Mikheil Saakasjvili valgt til president i januar 2004. Saakasjvili styrket presidentmakten og initierte et ambisiøst reformprogram med et uttalt siktemål om å sikre en bærekraftig økonomi, bekjempe korrupsjon, bygge demokrati og å integreres i vestlige strukturer. 

Reformene i økonomien førte til sterk i vekst i årene 2004-2008. Kampen mot korrupsjon har gitt gode resultater. Saakasjvili ble gjenvalgt i januar 2008 etter å ha skrevet ut nyvalg som et svar på omfattende demonstrasjoner høsten 2007. Ved parlamentsvalget i mai 2008 fikk presidentens parti 119 av 150 mandater. Begge valgene ble anerkjent av OSSE, selv om det ble notert mange uregelmessigheter ved valgene.

Saakasjvili lovte ved sin innsettelse at Georgias territorielle integritet skulle gjenopprettes. Etter borgerkrigene tidlig på 90-tallet har de autonome områdene Abkhasia og Sør-Ossetia fungert som de-facto selvstendige stater. Krigen med Russland i august 2008 og Russlands påfølgende anerkjennelse av Sør-Ossetia og Abkhazia som selvstendige stater styrket Moskvas, ikke Tbilisis innflytelse i utbryterrepublikkene. Situasjonen i Sør-Ossetia og Abkhasia forblir vanskelig med stengte grenser og usikker humanitær situasjon. I særdeleshet førte krigen til enda flere interne flyktninger, et problem som allerede var stort i Georgia.

Opposisjonen i Georgia fremsto lenge som splittet og svak, men en koalisjon kalt Georgian Dream lyktes i løpet av 2012 med å fremstå som relevante og troverdige. Georgian Dream og deres statsministerkandidat Bidzina Ivanishvili kom seirende ut av parlamentsvalget i oktober 2012, og koalisjonens presidentkandidat vant valget på president i november 2013. Begge valg fikk relativt gode vurderinger av OSSE.

Utenrikspolitikk

Saakasjvili har ført en svært vestrettet politikk med klare mål om integrasjon i vestlige strukturer. Denne linjen videreføres nå av hans etterfølgere, med særlig fokus på tilnærming til EU gjennom deres østlige partnerskap. Samtidig har forholdet til Russland vært vanskelig. Etter krigen i 2008 ble diplomatiske forbindelser mellom de to landene brutt. Forhandlinger om utbryterrepublikkenes fremtidige status blir ført gjennom de såkalte Geneve-forhandlingene med deltagelse av representanter for Russland, Georgia, Sør-Ossetia, Abkhazia, USA, FN, OSSE og EU. 


Bookmark and Share