Landinformasjon

Georgia har hatt en jevnt solid økonomisk vekst siden krigen mot Russland i 2008, men har fortsatt store utfordringer knyttet til fattigdom. De viktigste økonomiske aktiviteter er landbruk, turisme, energi og gruvedrift. Landets energibehov dekkes i stor grad av import. Les mer

Politisk system : Parlamentarisk republikk. Parlamentet består av 150 seter. 77 velges på partilister, og de resterende 73 fra enkeltmannskretser. Presidenten velges for en femårsperiode og kan maksimalt sitte to perioder. Parlamentsvalg hvert fjerde år. Grunnlovsendringer som tredde i kraft fra 2013 overførte mye makt fra presidenten til parlamentet og statsministeren. Statsoverhode: President... Les mer

De bilaterale forbindelsene mellom Norge og Georgia er gode. Ambassaden i Baku, som er sideakkreditert til Georgia, foretar hyppige besøk til landet. Les mer