Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 05.08.2013 // Aserbajdsjans beliggenhet medfører risiko for jordskjelv. I Absheronhalvøyen er det en del miljøskader, men det har i seinere tid gjort forsøk på å bedre miljøet.

Aserbajdsjan ligger i et jordskjelvutsatt område. Store jordskjelv har forekommet i nabolandene Tyrkia, Armenia og Iran.

Baku befinner seg  i et område med store miljøskader. Landskapet på Absheronhalvøya er sterkt preget av år med miljøødeleggelser forårsaket av petrokjemisk industri og oljeutvinning. I dag er omfanget av den forurensede industrien sterkt redusert, noe som har vært positivt for miljøet. I tillegg har aserbajdsjanske myndigheter tatt initativ til flere miljøprosjekter i samarbeid med ulike internasjonale organisasjoner og oljeindustrien.Det blåser mye i Baku og luftkvaliteten er derfor til å leve med.


Bookmark and Share